Βέλτιστες Πρακτικές Κυβερνοασφάλειας

Για οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε περιόδους τεταμένων γεωπολιτικών καταστάσεων

Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα όσον αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις εναντίον οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα λόγο του τεταμένου κλίματος που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.

 Ο οργανισμός ENISA και το CERT-EU ενθαρρύνουν όλους τους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να υιοθετήσουν ένα ελάχιστο σύνολο βέλτιστων πρακτικών κυβερνοασφάλειας προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση πιθανών κυβερνοεπιθέσεων.

Βέλτιστες Πρακτικές:

  • Προσοχή στα συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους που λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Έλεγχος και προσοχή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (URL) που επισκέπτεστε
  • Συχνός έλεγχος της υποδομής δικτύου για ευπαθή σημεία)
  • Ενημέρωση με την τελευταία έκδοση όλων των προγραμμάτων και λογισμικών
  • Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα κυβερνοασφάλειας
  • Συχνή αλλαγή κωδικών πρόσβασης
  • Περιορισμός/απενεργοποίηση υπηρεσιών στον διαδίκτυο που δεν είναι απαραίτητες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο:

Boosting your Organisation’s Cyber Resilience: [ENISA's Official Website]