Έγγραφο Εθνικής Στρατηγικής

Το έγγραφο "Εθνική στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο" στοχεύει στην ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας και απευθύνεται στους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ούτως ώστε να καταστούν κριτικοί και υπεύθυνοι χρήστες των ψηφιακών τεχνολογιών και να αναπτύξουν κουλτούρα ασφαλούς αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ψηφιακών τεχνολογιών. Η στρατηγική αφορά στην χρονική περίοδο 2017-2020 και περιλαμβάνει σχέδιο δράσης υλοποίησης και παρακολούθησής της. 

Το έγγραφο αυτό αποτελεί προϊόν της εργασίας της Υποομάδας 1, που συστάθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 14 της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, για το Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης/Ενημέρωσης ειδικά για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Το έγγραφο συστάθηκε από την κ. Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ως Προέδρου της Υποομάδας 1 με τη συμβολή των μελών της Υποομάδας. Η Εθνική στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο έχει λάβει υπόψη τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής στρατηγικής «Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά (Better Internet for children)» και υιοθέτησε ιδέες από άλλες στρατηγικές και δράσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενώ προσάρμοσε τις εισηγήσεις στο κυπριακό συγκείμενο, μέσα από τη διερεύνηση αναγκών από διάφορες ομάδες πληθυσμού (εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά).

Το έγγραφο έχει υποβληθεί στον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων με στόχο την προώθησή του.

Σημειώνεται ότι δράσεις που αφορούν στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου με βάση την Ευρωπαϊκή στρατηγική υλοποιούνται ήδη στην Κύπρο με χρηματοδότηση από την ΕΕ 4 (Ευρωπαϊκό έργο CYberSafetyΔιαδικτυακή πύλη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Ασφάλεια στο διαδίκτυο).

 

© Copyright 2024, Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, All Rights Reserved
Design & Development by Digital Forensic Lab | Hosting by Network Solutions LTD