Δ.Ε.Η.Δ.

Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων

Το Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων συνεχίζει την αποστολή του και αφορά τη συλλογή και δικανική εξέταση ηλεκτρονικών τεκμηρίων, (Computer Forensics) και η παρουσίαση επιστημονικής μαρτυρίας στο Δικαστήριο.

Περαιτέρω δημιουργείται και ο τομέας εξέτασης ψηφιακών νομισμάτων – κρυπτονομισμάτων.

Επίσης έχει αναλάβει την Δικανική εξέταση όλων των τηλεφώνων και άλλων παρόμοιων συσκευών.