Κυβερνοέγκλημα: Μύθοι και Πραγματικότητα

Καθημερινά, στα πλαίσια διερεύνησης υποθέσεων  και ενημέρωσης των πολιτών, συναντούμε αρκετές φορές λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από την ασφάλεια και το κυβερνοέγκλημα. Ετοιμάσαμε αυτό τον δεκάλογο με μύθους και τί πραγματικά ισχύει για να συμβάλουμε με αυτό τον τρόπο στην ορθή ενημέρωση του πολίτη γύρω από τα θέματα αυτά.

Μύθος

 1. Η επιχείρηση είναι πολύ μικρή για επιθέσεις
 2. Το λογισμικό κατά των ιών είναι αρκετό
 3. Ο κωδικός είναι πολύ δυνατός
 4. Η επιχείρηση μου δεν επηρεάζεται από επιθέσεις
 5. Μεταφέρω την δική μου συσκευή στο γραφείο
 6. Το σύστημα μας είναι τέλειο
 7. Επιθέσεις είναι μόνο διαδικτυακές
 8. Υπεύθυνοι για την ασφάλεια είναι οι τεχνικοί
 9. Δεν χρειάζεται έλεγχος των συστημάτων ή εκπαίδευση
 10. Κακόβουλα λογισμικά θα εντοπιστούν άμεσα

Πραγματικότητα 

 1. Οι Hackers δεν ενδιαφέρονται για το μέγεθος της επιχείρησης.
 2. Κανένα λογισμικό κατά των ιών μπορεί να σε προστατεύσει από επιθέσεις
 3. Κανένας κωδικός δεν είναι 100% ασφαλής.
 4. Οι Hackers κτυπούν ότι μπορούν και όπου μπορούν
 5. Είναι πιθανή είσοδος για τους Hackers
 6. Δεν μπορεί κανένας να είναι ποτέ σίγουρος για την κυβερνοασφάλεια
 7. 75% της διαρροής δεδομένων γίνεται από μέσα στον οργανισμό
 8. Η ευθύνη εναπόκειται στον καθένα.
 9. Η εκπαίδευση και ο έλεγχος των συστημάτων θα πρέπει να είναι τακτικά
 10. Οι πιο εξελιγμένοι ιοί βρίσκονται στον υπολογιστή αποφεύγοντας τον εντοπισμό.